ZMIANA POGLĄDU

Freud zmienił więc swój pogląd w punkcie kluczowym. W obydwu koncepcjach agresja to wprawdzie instynkt, ale w pier­wszym ujęciu jest ona mechanizmem reaktywnym wywołanym przez frustracyjne, niosące ból bodźce otoczenia, a więc następstwem kontaktu, zderzenia jednostki z otoczeniem. Według koncepcji późniejszej zderzenie to zachodzi już wewnątrz jed­nostki, jako konflikt pomiędzy destruktywnym Tanatosem a konstruktywnym Erosem, przez co agresja kieruje się na zewnątrz i niezależnie od napływających ze świata zewnętrznego wrażeń dąży do zniszczenia otoczenia. Współczesna psycholo­gia odrzuca na ogół zbudowaną na instynkcie śmierci teorię Freuda i traktuje agresję jako reaktywne objawy instynktów (Horney — 1945, Saul — 1956, Harmann — 1949), w powsta­waniu których szczególnie ważną rolę pełnią społeczne do­świadczenia dziecka.

Witaj na moim serwisie! Mam nadzieje, że spodoba Ci się mój serwis! Jest on w całości poświęcony tematyce rozrywki. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone