ZBLIŻENIE POPRZEZ RODZINĘ

Nie będzie ono brało udziału w życiu dziecięcej społeczności, będzie je charakteryzo­wała postawa powściągliwa, wywołana nie lękiem, lecz brakiem emocji pozytywnych. W takich przypadkach wychowawczyni po­winna się zbliżyć do dziecka poprzez jego rodzinę. W rozmowie z rodzicami trzeba ich poinformować o problemach dziecka i przekonać, że tylko poprzez wzmocnienie związku z dzieckiem można osiągnąć harmonijny rozwój jego osobowości. Jedno­cześnie trzeba uczynić wszystko, aby dziecko w obrębie społe­czności przedszkolnej uzyskiwało pozytywne doznania i aby rówieśni cy przyjęli je do swego grona.

Witaj na moim serwisie! Mam nadzieje, że spodoba Ci się mój serwis! Jest on w całości poświęcony tematyce rozrywki. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone