ZASYPANIE BODŹCAMI

Natomiast ci, któ­rzy wytrzymali, już na drugi dzień mówili o różnych halucyna­cjach, a na trzeci i czwarty dzień ich obraz świata został tak bar­dzo zniekształcony, że nie byli w stanie wykonać nawet najpro­stszych zadań.Kiedy dziecko się urodzi, zostaje zasypane bodźcami napły­wającymi ze świata zewnętrznego i od tej chwili wrodzone za­chowanie reakcyjne zaczyna działać. Gdy ilość informacji jest duża, a podniecenie za silne, następuje reakcja oddalenia się od bodźca, gdy natomiast bodźców jest mało i stopień podniecenia niski, następuje reakcja poszukiwania bodźców. Pomyślmy na przykład o tym, że większość niemowląt od pierwszych sześciu do ośmiu tygodni życia — ku wielkiemu utrapieniu rodziców — więcej śpi w dzień niż w nocy.

Witaj na moim serwisie! Mam nadzieje, że spodoba Ci się mój serwis! Jest on w całości poświęcony tematyce rozrywki. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone