ZALEŻNOŚĆ DZIECKA OD AKCEPTACJI RODZICÓW

W rezultacie zależność dziecka od akceptacji rodziców, od ich rządzenia i pomocy, staje się tenden­cją dominującą” (Sarason, 1960). Dziecko lękliwe identyfikuje się więc z normami rodziców, włącza je do swego systemu war­tości, ale nie potrafi im sprostać. Ciągłe porażki przejawiają się w „doświadczaniu negatywnych opinii i powstaniu negatywne­go obrazu własnego ,ja” (Sarason, 1960).Dziecko czuje się niepewne, bezwartościowe, jest nieśmiałe i bezradne w każdej sytuacji, w której powinno decydować, zdając się tylko na swoje siły. W przypadku konieczności dzia­łania motywacją jest nie realizacja celu, lecz chęć uniknięcia porażki i jej następstw. Stała postawa obronna powoduje, że za­dania szkolne i intelektualne wykonuje ono poniżej swych umiejętności.

Witaj na moim serwisie! Mam nadzieje, że spodoba Ci się mój serwis! Jest on w całości poświęcony tematyce rozrywki. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone