WYWOŁANIE POCZUCIA WINY

Poczucie winy zostało już wy­wołane i zadaniem oraz obowiązkiem wychowawcy czy rodzi­ców nie jest karanie niewłaściwego postępowania, bo przecież w sumieniu dziecka już się to dokonało, lecz zlikwidowanie dręczącego poczucia winy. Inna sprawa, że niekiedy likwidacja strachu nosi znamiona kary. Tego typu kara, która właściwie nie jest już karą, tym różni się od zwykłych form kary, że dziecko ją aprobuje, a nawet czasami jej potrzebuje, i dlatego w jej wy­niku nigdy nie zrodzi się w dziecku bunt czy też agresja w sto­sunku do wychowawcy.Natomiast w okresie przejściowym (od drugiego do szóstego roku życia) właściwe stosowanie kary ma decydujące znaczenie z punktu widzenia rozwoju osobowości, wydaje się nawet, że jest o wiele ważniejsze niż wybór formy kary.

Witaj na moim serwisie! Mam nadzieje, że spodoba Ci się mój serwis! Jest on w całości poświęcony tematyce rozrywki. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone