WYWOŁANE PODNIECENIE

Fakt, że podniecenie wywołane zastrzykiem adrenaliny może się przerodzić w każdy rodzaj emocji, niezależnie od łączącej się z nim asocjacji, jest udowodniony również przez inny wa­riant tego samego eksperymentu. Osoba badana otrzymała za­strzyk i została powiadomiona o działaniu adrenaliny. Poproszono ją, aby czekając na działanie zastrzyku, wypełniła w drugim poko­ju ankietę. W pomieszczeniu siedział już inny młody człowiek (współpracownik prowadzącego eksperyment), zajęty wypełnia­niem takiej samej ankiety. (Ankieta została zredagowana tak, że znalazło się w niej dużo niedyskretnych, denerwująco wścib- skich pytań, np.: Czy twoja matka utrzymywała według ciebie kontakty z innymi mężczyznami poza własnym mężem? Nie. — Z jednym. — Od jednego do pięciu. — Ponad pięciu. Proszę podkreślić właściwą odpowiedź).

Witaj na moim serwisie! Mam nadzieje, że spodoba Ci się mój serwis! Jest on w całości poświęcony tematyce rozrywki. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone