WŁAŚCIWY LĘK SYMBOLICZNY

Z chwilą pojawienia się obrazu mentalnego — kiedy dziecko swój lęk przenosi z konkretnego obiektu na jakiś symbol wy­pracowuje sobie ono nowy mechanizm obronny przed lękami konkretnymi, nazywany w psychologii projekcją. Intensywne, sztywne formy projekcji są właściwie fobiami wieku dziecięce­go, świadczącymi o osobowości chorowitej, niespokojnej. Roz­wiązanie tych problemów należy więc przede wszystkim do psychologa. Spotyka się także łagodniejsze, niechorobliwe for­my projekcji, kiedy to właściwym przedmiotem lęku dziecka nie jest ten obiekt, którego się boi. W takim przypadku usunię­cie lęku jest możliwe tylko poprzez rozpoznanie jego właściwej przyczyny. W dalszej części książki zostaną przedstawione przeja­wy lęku symbolicznego najczęściej spotykane w praktyce pedago­gicznej i klinicznej.

Witaj na moim serwisie! Mam nadzieje, że spodoba Ci się mój serwis! Jest on w całości poświęcony tematyce rozrywki. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone