WEWNĘTRZNY IMPULS

W procesie filogenezy najprawdopodobniej emocje pojawiają się właśnie wtedy, gdy w wyniku coraz bardziej skomplikowanych prawideł życia społecz­nego i postawy człowieka funkcja kory mózgowej, i pozostająca z nią w ścisłym związku intensyfikacja bodźca, nie jest już ko­niecznym, adekwatnym sygnałem stanu organizmu. Tak więc niemowlę przynosi ze sobą na świat ten pradawny, charakterystyczny dla każdego organizmu zwierzęcego i ludz­kiego sposób zachowania i dlatego bezpośrednio po urodzeniu reaguje wyłącznie na intensywność bodźców. Wspomnieliśmy już, że wewnętrznym impulsem (motywem) takiej formy zacho­wania nie jest w rzeczywistości nic innego, jak tylko stałe dąże­nie do zapewnienia optymalnego stamu pobudzenia.

Witaj na moim serwisie! Mam nadzieje, że spodoba Ci się mój serwis! Jest on w całości poświęcony tematyce rozrywki. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone