WEWNĘTRZNE NAŚLADOWANIE

Obraz jest więc wbudowanym w organizm wewnętrznym naśladowa­niem przedmiotów, osób oraz czynności ze świata zewnętrznego. Według definicji Piageta (1951) jest to schemat potencjalnego na- śladowania, które może się w każdej chwili znowu pojawić w świecie zewnętrznym (np. gdy człowiek naśladuje osoby lub obiekty w rysunku, glinie, tańcu, głosie, rytmie itp.). Pojawienie się obrazu mentalnego — obrazowej reprezenta­cji świata zewnętrznego — ma rewolucyjne znaczenie dla dal­szego rozwoju dziecka. Obraz jest pierwszym, wprawdzie prymitywnym, narzędziem myślenia, za pomocą którego można świadomie porównać doświadczenia z przeszłości z teraźniejszością i — co ważniejsze — z oczekiwanymi rezultatami przyszłości.

Witaj na moim serwisie! Mam nadzieje, że spodoba Ci się mój serwis! Jest on w całości poświęcony tematyce rozrywki. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone