WEDŁUG WSPOMNIANYCH BADACZY

Według wspomnianych badaczy frustracja nieuchronnie prowadzi do tendencji agresywnej, a gniew pojawia się wtedy, kiedy nie ma możliwości otwartej agresji. Taka więc agresja — podobnie jak w poglądach Freuda także przez Dollarda jest traktowana jako przejaw, którego bezpośrednim motywem nie jest gniew, lecz jakiś mglisty, wro­dzony instynkt. Uważamy, że hipoteza frustracja — gniew bar­dziej nadaje się do przyjęcia. W rezultacie nauki i dojrzewania w siódmym miesiącu życia dziecko staje się zdolne do frustracji. Objawia sią ona wtedy jeszcze w reakcji złości nie mającej ani celu, cmi kierunku. Gromadzące się doświadczenia nauczą dziecko, że reakcja taka na ogół przynosi rezultaty, i w ten spo­sób bezcelowe wybuchy gniewu zmieniają się w akty celowe, skierowane przeciwko przedmiotom lub osobom, które skłania­ją osobowość do agresywnego zachowania.

Witaj na moim serwisie! Mam nadzieje, że spodoba Ci się mój serwis! Jest on w całości poświęcony tematyce rozrywki. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone