WE WSPÓŁCZESNEJ KULTURZE

Trudno pozbyć się całkowicie pierwotnej iden­tyfikacji, każdy krok jednostki niezgodny z systemem norm identyfikacyjnych wieku dziecięcego będzie sygnalizowany lę­kami o mniejszym czy większym natężeniu, świadcząc o tym, że noimy te są jeszcze obecne. We współczesnych kulturach okres dorastania jest konflikto­wym okresem rozwoju osobowości: dorastający młodzi ludzie muszą walczyć z wieloma problemami wewnętrznymi i zewnę­trznymi, a w związku z tym także z częstokroć występującym poczuciem niepewności. Właśnie to odróżnia zdrowe dziecko od dziecka chorobliwie lękliwego: walczy ono bowiem ze swy­mi problemami, a największą podporą w tej walce jest to, że podczas poznania siebie zarazem się akceptuje, znając zaś swą przeszłość i stan obecny, wytycza sobie realne cele dotyczące przyszłości.

Witaj na moim serwisie! Mam nadzieje, że spodoba Ci się mój serwis! Jest on w całości poświęcony tematyce rozrywki. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone