W WYNIKU POBUDZENIA

W wyniku tego pobudzenie nie będzie obejmowało skojarzeń w sporej części kory mózgowej, ale dołą­czy się do skojarzeń lokalnych, których rezultatem jest rozwinię­cie lęku, gniewu, miłości, radości, a więc, mówiąc ogólnie, emocji konkretnych. W tym miejscu należy także podkreślić, że konkretne emocje nie pojawiają się nagle, lecz są wynikiem cią­głego procesu rozwojowego, wynikiem stopniowego kształto­wania się , a jednak, jak się o tym dalej przekonamy, moment pojawienia się niektórych typów emocji możemy w przybliże­niu określić.

Witaj na moim serwisie! Mam nadzieje, że spodoba Ci się mój serwis! Jest on w całości poświęcony tematyce rozrywki. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone