W WYNIKU OPIEKI RODZICIELSKIEJ

Pa­miętamy, że w wyniku opieki rodzicielskiej u dwu-, trzyletniego dziecka powstaje silny związek przynależności, którego najważ­niejszym przejawem jest szukanie uznania i uwagi u rodziców czy wychowawców. Jeżeli rodzice nie okazują mu tego uznania przede wszystkim dlatego, że oceniają działalność dziecka według swych norm, zdolności i systemu ocen — powstaje spe­cjalna sytuacja, którą nazywamy lękiem przynależności. W dziecku powstaje w takim przypadku silne napięcie: nie zbliża się ono już zazwyczaj do rodziców, bo grozi mu krytyka jego działań, jednocześnie jednak motyw przynależności istnieje na­dal, ale w formie frustracyjnej, co skłania do gniewu i niechęci w stosunku do rodziców.

Witaj na moim serwisie! Mam nadzieje, że spodoba Ci się mój serwis! Jest on w całości poświęcony tematyce rozrywki. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone