W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

W wieku przedszkolnym zdarza sią dość często, że agresja wymierzona przeciw rodzicom objawia się niedotrzymaniem niedawno wyuczonych norm higienicznych: dziecko zaczyna na przykład siusiać do łóżka. Ten okres życia psychoanaliza nazy­wa okresem analnym, a pojawiającą się w nim agresję — agre­sją analną. Klasyczna analiza agresywne przejawy okresu analnego — tak samo jak wcześniejszego okresu oralnego — tłumacz)’ głównie przyczynkami spekulatywnymi i mistyczny­mi (np. Fenichel, 1945). Dzisiaj wiemy już, że w tle tych przeja­wów należy się doszukać konfliktów socjalnych. Wiemy także, że w tym okresie życia dziecka postawa rodzicielska przejawia się najczęściej właśnie przez wytwarzanie nawyków higienicz­nych (Erikson, 1950).

Witaj na moim serwisie! Mam nadzieje, że spodoba Ci się mój serwis! Jest on w całości poświęcony tematyce rozrywki. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone