W SYTUACJACH UZASADNIONYCH

Podczas gdy te pierwsze atakują lub uciekają tylko w sytuacjach uzasadnionych, u dru­gich istnieje tylko jeden decydujący punkt widzenia: w stosunku do słabszych od siebie zachowują się zawsze agresywnie, a sil­niejszych obawiają się w każdej sytuacji. Różnicę tę, której zna­czenia dla współżycia i postawy społecznej nie trzeba chyba podkreślać, tłumaczy Harlow obecnością lub też brakiem napę­dowej siły społecznej — miłości. Kiedy nadchodzi krytyczny moment kszałtowania lęku, a później agresji, w normalnych wa­runkach rozwoju zwierzę ma już ukształtowane mocne przywią­zanie do matki i do swoich współtowarzyszy i przywiązanie to zapobiega okazywaniu lęku przed tymi osobnikami lub postawy agresywnej w stosunku do nich.

Witaj na moim serwisie! Mam nadzieje, że spodoba Ci się mój serwis! Jest on w całości poświęcony tematyce rozrywki. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone