W ROZUMIENIU PSYCHOANALITYCZNYM

Według Arystotelesa widz oczyszcza się ze swoich cierpień, identyfikując się z tragicznym losem innego człowieka (bohate­ra tragedii). W rozumieniu psychoanalitycznym jednostkę pro­wadzi do katharsis powtórne przeżycie wypartych z własnej świadomości, zdławionych pragnień i uczuć. W przypadku agresji oznacza to bez wątpienia, że należy dać wolną drogę skłonnościom: jeżeli osobnikowi przepełnionemu tendencjami agresywnymi damy możliwość zademonstrowania jakiejkol­wiek formy otwartej agresji, doprowadzi go to do katharsis i oczyści się on ze swych agresywnych skłonności.

Witaj na moim serwisie! Mam nadzieje, że spodoba Ci się mój serwis! Jest on w całości poświęcony tematyce rozrywki. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone