W PRZYPADKU GNIEWU

Trochę inaczej wygląda to w przypadku gniewu. Emocja ta jest następstwem zaistniałej frustracji, w ten sposób porażka bądź powodzenie działania motywowanego gniewem niczego już nie zmieni w powstałej frustracji. Gniew będzie emocją po­zytywną, jeżeli działanie nim pobudzone zakończy się powo­dzeniem, emocją negatywną zaś, jeżeli przynosi frustrację. Ponieważ w niniejszej pracy będziemy się zajmowali wyłą­cznie dwoma emocjami: lękiem i gniewem, staramy się przeanali­zować problem biegunowości przede wszystkim w powiązaniu z nimi. Warto by jednak teraz wykazać, że chodzi tu o prawidło­wość dotyczącą wszystkich emocji: pozytywny czy negatywny ładunek emocji zależy od tego, czy działanie, do którego ona skłania, jest udane (lub rokuje nadzieje), czy też nieudane (bądź można przewidzieć jego porażkę).

Witaj na moim serwisie! Mam nadzieje, że spodoba Ci się mój serwis! Jest on w całości poświęcony tematyce rozrywki. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone