W MOMENCIE ZMIAN

Gruczoły potowe dłoni nawet w mo­mencie najmniejszej zmiany równowagi psychicznej zaczynają działać i choć nie zawsze produkują pot, to zawsze zmieniają parametry elektryczne, co można zarejestrować za pomocą od­powiedniego przyrządu, podobnie jak pracę serca za pomocą EKG lub mózgu dzięki EEG. Osoby badane, z którymi pojedyn­czo przeprowadziliśmy eksperyment, otrzymywały takie zada­nie, które było niewykonalne w danych okolicznościach oraz w kilkuminutowym czasie, który dawaliśmy im do dyspozycji. Podczas gdy osoby badane starały się rozpaczliwie rozwiązać problem, frustrowaliśmy je dodatkowo nieprzyjemnymi, przy­krymi uwagami: „Jeszcze ciągle nie jesteś gotów! Przez ten czas uczeń szkoły podstawowej już dawno by to rozwiązał! Nie jesteś zbyt mądry!” itd.

Witaj na moim serwisie! Mam nadzieje, że spodoba Ci się mój serwis! Jest on w całości poświęcony tematyce rozrywki. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone