W CIĘŻKICH PRZYPADKACH

Dziecko, oczywiście, broni się przed panującym w jego du­szy swobodnie unoszącym się lękiem. Pojawiają się sztywne, nagromadzone mechanizmy obronne — czy to w formie oma­wianych już lęków symbolicznych, czy też symptomów przy­musowych nakazów. W ciężkich przypadkach lękliwości mogą się nawet objawiać poważne choroby fizyczne: często spotykamy nerwicę serca, choroby przewodu pokarmowego, a ostatnie badania wykazały duże prawdopodobieństwo zachorowań na niektóre alergie wie­ku dziecięcego (szczególnie na astmę).Lęki występujące w wieku szkolnym są pośrednio wywoły­wane na ogół już we wcześniejszym okresie poprzez określone postawy wychowawcze rodziców: na przykład zbyt surowych, niedostępnych lub za bardzo kochających, lecz w obydwu przy­padkach ustawiających poprzeczkę swych wymagań zbyt wyso­ko, zamykających zachowanie swych dzieci w bardzo ciasne ramki.

Witaj na moim serwisie! Mam nadzieje, że spodoba Ci się mój serwis! Jest on w całości poświęcony tematyce rozrywki. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone