UCZUCIOWA RÓWNOWAGA

Kiedy w trakcie identyfikacji dziecko wczuwa się w postać dorosłego i odgrywa jego rolę, nie jest do niego podobne czy też takie samo, ale identyczne. Dla dzie­cka dorastającego natomiast zostanie dorosłym jest już całkowicie konkretną możliwością. Wybór modelu charakteryzuje tok myśle­nia: „taki chciałbym być” i dzięki temu świadomie próbuje ono na­śladować niezawisły sposób życia swego ideału.Uczuciową równowagę dorastającego dziecka określa prze­de wszystkim stosunek pomiędzy właśnie teraz ocenionym rze­czywistym Ja” (to znaczy opinią o samym sobie) a modelem identyfikacyjnym. Jeżeli stosunki z rodzicami we wczesnym dzieciństwie były harmonijne, opierały się na obustronnej miło­ści i zrozumieniu, dla dziecka dorastającego w dalszym ciągu rodzice zostaną świadomymi modelami najważniejszych norm (głównie moralnych), ewentualnie nie wybierze ono ideału, któ­ry różniłby się zasadniczo od tych norm.

Witaj na moim serwisie! Mam nadzieje, że spodoba Ci się mój serwis! Jest on w całości poświęcony tematyce rozrywki. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone