U PODŁOŻA PROJEKCJI

U podłoża projekcji często odnajdujemy bardzo złe stosunki między dzieckiem a rodzicami. W takich przypakach ten typ przetworzenia właściwego strachu — oczywiście obok innych oznak — możemy uznać za objaw niepokoju. Będziemy o tym jeszcze mówić.Reasumując: strach właściwy przed uszkodzeniem fizycz­nym w pierwszych latach życia, w wyniku tendencji do zbiera­nia doświadczeń i silnych asocjacji, stopniowo narasta. W sytuacjach wywołujących strach dziecko reaguje pierwotnymi formami zachowań, zawartymi w pojęciu „ucieczki”. W wieku trochę późniejszym (około trzech, do sześciu lat) dzięki wzro­stowi inteligencji oraz odpowiednim bodźcom wychowawczym pojawia się nowy mechanizm obronny — racjonalizacja, za po­mocą której strach tego typu częściowo zanika, częściowo zaś zostaje zredukowany do poziomu odpowiedniego dla norm spo­łecznych.

Witaj na moim serwisie! Mam nadzieje, że spodoba Ci się mój serwis! Jest on w całości poświęcony tematyce rozrywki. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone