SZEREG EKSPERYMENTÓW

Tymczasem szereg; eksperymentów Błocka i Thomasa skłania do wysuwania ciekawych wniosków: ci młodzi ludzie, którzy na skali cech oce­nili się o wiele wyżej od przeciętnej, są także lękliwi. Wydaje się, że w ich przypadku chodzi o mechanizm obronny projekcji: do tej grupy należy młodzież, która czyni odpowiedzialnymi za swą nieproduktywność środowisko, a nawet całe społeczeństwo, gnębiące młodych, nie dające „możliwości życia” itd. Emocjo­nalny niepokój tych dzieci, ich lękliwość zdradza nam, że w rzeczywistości obawiają się, że to w nich tkwi błąd.Ponieważ, jak widzimy, lękliwość łączy się ściśle z samooce­ną, z problemem pewności siebie, przeanalizujmy teraz, jakie są najczęstsze przypadki powstawania osobowości lękliwej.

Witaj na moim serwisie! Mam nadzieje, że spodoba Ci się mój serwis! Jest on w całości poświęcony tematyce rozrywki. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone