SYGNAŁY BÓLU

Sytuacje, w których występuje ból, lub obiekty, które go wywołują, stają się sygnałami bólu, w związku z czym budzą strach. Ta irradiacyj- na tendencja strachu jest prawie bezgraniczna i całkowicie nie­obliczalna. Dziecko będzie się bało, oczywiście, tego psa, który kiedyś je ugryzł. Ale można sobie także wyobrazić, że w wyniku tego incydentu będzie się bało w ogóle psów lub takiej sytuacji (lub podobnych), w której się to zdarzyło. Co więcej: jeżeli po wy­padku — w wyniku bólu i wstrząsu psychicznego — przyśnią mu się jakieś zmory, można założyć, że będzie się obawiało także wie­czornego pójścia do łóżka czy zaśnięcia.

Witaj na moim serwisie! Mam nadzieje, że spodoba Ci się mój serwis! Jest on w całości poświęcony tematyce rozrywki. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone