STRACH PRZED BÓLEM

Pierwsze konkretne lęki pojawiają się mniej więcej w wieku sześciu miesięcy, a badania psychologiczne dowodzą, że do trzeciego roku życia są to jedy­ne formy strachu. Nasilają sie one wprost proporcjonalnie do wieku i inteligencji (Jersild, 1962). Stwierdzenie to powinniśmy przyjmować z dużą ostrożnością. Dotyczy ono tylko tak zwa­nych właściwych strachów realnych. Trzyletnie dziecko nie jest bardziej inteligentne, bo ma więcej realnych strachów niż inne w tym samym wieku, ale dlatego, że boi się większej liczby obiektów z otoczenia, wobec których strach ten jest uzasadnio­ny.

Witaj na moim serwisie! Mam nadzieje, że spodoba Ci się mój serwis! Jest on w całości poświęcony tematyce rozrywki. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone