STOSUNKOWO NOWA NAUKA

Etologia, bardzo interesująca i stosunkowo nowa nauka, tak­że uważa agresję za instynkt reaktywny. Na przykład Lorenz (w swej często cytowanej książce o agresji zwracający uwagę na pokrewieństwo wcześniejszych poglądów Freuda i koncepcji etologicznej) na podstawie badań i obserwacji przeprowadzo­nych na zwierzętach uważa agresję za instynkt służący zacho­waniu gatunku. Wywołują ją, dziedzicznie i naturalnie, pewne bodźce lub zespoły bodźców, a inne bodźce, także dziedzicznie naturalnie, ją hamują. Oczywiście formy agresji i bodźce, któ­re ją wywołują lub hamują, różnią się u poszczególnych gatun­ków.

Witaj na moim serwisie! Mam nadzieje, że spodoba Ci się mój serwis! Jest on w całości poświęcony tematyce rozrywki. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone