RODZAJ ROZRÓŻNIENIA

Wydaje nam się, że taki rodzaj rozróżnienia strachu i lęku jest pozbawiony sensu, gdyż w ten sposób lęk występowałby re­gularnie w każdym przypadku strachu, bez niego zaś wcale by nie istniał. To, co Epstein nazywa lękiem, jest właściwie „nega­tywnym uczuciem” strachu. Jeżeli reakcja uniknięcia występu­jąca w sytuacji zagrożenia nie jest frustracyjna i osobnik nie przewiduje wystąpienia frustracji, to właściwie nie ma mowy o strachu. Sytuacja niebezpieczna ma wtedy siłę przyciągającą i jak już wspominaliśmy — to pragnienie przygody jest psy­chologicznym tłem poszukiwania sytuacji niebezpiecznych. Rozpatrzmy pewien prosty przykład: sześcioletnia dziew­czynka bardzo się boi, kiedy pierwszy raz przechodzi sama przez ruchliwe skrzyżowanie.

Witaj na moim serwisie! Mam nadzieje, że spodoba Ci się mój serwis! Jest on w całości poświęcony tematyce rozrywki. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone