REAKCJA PANICZNA

Wyglądało na to, że pod wpły­wem tego zdarzenia biorący udział w eksperymencie o wszystkim zapomnieli. Wszyscy zaczęli uciekać, gdzie kto mógł, bez zasta­nowienia. Hamilton wyciągnął z tego doświadczenia wniosek, że strach skłania człowieka do zachowania poniżej jego poziomu rozwo­ju, a więc ma działanie regresywne. Dzisiaj wiemy już, że z te­go doświadczenia nie wolno było wyciągać ogólnych wniosków na temat strachu. Zjawisko, które tam wystąpiło, było specjal­nym przypadkiem, tak zwaną reakcją paniczną, wywoływaną przez nieoczekiwaną katastrofę (występuje zarówno u ludzi, jak u zwierząt).

Witaj na moim serwisie! Mam nadzieje, że spodoba Ci się mój serwis! Jest on w całości poświęcony tematyce rozrywki. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone