PRZENOSZENIE LĘKU

Dlatego przenosi ono lęk na takie żywe stworzenie, które ze względu na swoje właściwości może wywoływać strach. W większości przypad­ków jednak myśl o lęku jest bolesna dlatego, że budzi wyrzuty sumienia: jest to właściwie lęk przed karą, o której będziemy mówić w oddzielnym rozdziale. Czasami zdarza się także, że dziecko przenosi swój konkretny strach nie na dzikie zwierzęta, ale na zwierzęta domowe, np. na psa. Lęk może być tak silny, że dziecko będzie się bało nawet wyjść na ulicę. W takich przy­padkach kwalifikacja tego lęku jako lęku symbolicznego może być pochopna (bo na przykład kiedyś dziecko rzeczywiście zo­stało ugryzione przez psa). Obawa taka nie występuje w przy­padku lęku przed dzikimi zwierzętami u dzieci europejskich.

Witaj na moim serwisie! Mam nadzieje, że spodoba Ci się mój serwis! Jest on w całości poświęcony tematyce rozrywki. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone