POTRZEBA LUDZKIEGO ORGANIZMU

Casler (1961) zaś dodaje: „…organizm ludzki nie potrzebuje miłości matczy­nej do tego, aby funkcjonował normalnie”.Liczne badania (np. Harlow, 1970, Bowlby, 1952), a także głębsze analizy (Mussen, Conger i Kagan — 1970, Bronfenbrenner — 1968) dowodzą, że Casler nie ma racji: brak figury matki niwątpliwie wpływa negatywnie na rozwój dziecka, a to negatywne działanie można zmniejszyć lub całkowicie zlikwido­wać tylko celowym, świadomym, starannym działaniem wycho­wawczym. Charakter takiego negatywnego wpływu, a w związku z tym także postępowanie, jakiego wymaga takie dziecko, są uzależ­nione od tego, ile lat miało dziecko, kiedy utraciło matkę.

Witaj na moim serwisie! Mam nadzieje, że spodoba Ci się mój serwis! Jest on w całości poświęcony tematyce rozrywki. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone