PODZIAŁ NA DWIE GRUPY

Badanych podzielono na dwie grupy: członkowie grupy kontrolnej po pięciu sekundach od usłyszenia szeregu dźwięków odczuwali porażenie prądem elektrycznym w nogi, bez względu na to, czy reagowali odpowiednio na usłyszane dźwięki, czy nie. Tymczasem grupa eksperymentalna w przy­padku odpowiedzi dobrej nie była poddawana działaniu bodźca elektrycznego. Okazało się, że w takich warunkach członkowie grupy kontrolnej o wiele szybciej nauczyli się odpowiedzi niż członkowie grupy eksperymentalnej. Za rezultatem tym z pew­nością kryło się motywujące działanie strachu.

Witaj na moim serwisie! Mam nadzieje, że spodoba Ci się mój serwis! Jest on w całości poświęcony tematyce rozrywki. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone