PIERWSZA OZNAKA

Dziecko, które nie będzie mogło przewidy­wać sposobu przyjęcia jego działań, zawsze będzie się bało wszystkiego, co nie znane, niespodziewane, jeszcze przed do­świadczeniem tego. Można więc wyciągnąć wniosek, iż całko­wite odrzucenie ryzyka, ustępliwość przejawiająca się zarówno w myśleniu, jak i w działaniu to znak powstawania osobowości lękliwej. Ale wróćmy do niemowlęcia. Strach przed niezwykłym jest pierwszą oznaką mającego się pojawić za miesiąc czy dwa stra­chu separacyjnego. Jest to strach dość powszechny. Dzieci wy­chowywane w rodzinie dają mu wyraz prawie codziennie, począwszy od siódmego czy ósmego miesiąca życia.

Witaj na moim serwisie! Mam nadzieje, że spodoba Ci się mój serwis! Jest on w całości poświęcony tematyce rozrywki. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone