OTWARTE PRZEJAWY AGRESJI FIZYCZNEJ

Jersild już w roku 1935 zaobser­wował, że podczas gdy w wieku dwóch lat płacz, krzyk, bicie w podobnej proporcji występują w repertuarze przejawów agresyw­nych chłopców i dziewczynek, to począwszy od czwartego roku życia można zauważyć różnice form zachowania: chłopcy stosują raczej bicie, a dziewczynki krzyk. Można to wytłumaczyć tym, iż otwarte przajawy agresji fizycznej chłopców są przez wychowaw­ców słabiej karane (a czasami nawet popierane) niż u dziewczynek. Wprawdzie Harlow i inni badacze zwrócili uwagę na fakt, że mężczyźni ze względu na swe właściwości fizyczne dysponują wrodzonymi skłonnościami do agresji, a w świecie zwierząt można zaobserwować większą agresywność samców, to jednak bezsprzecznie oczekiwania kultury europejskiej w stosunku do zachowania „kobiecego” pozwalają na wiele mniej przejawów otwartej agresji u dziewcząt niż u chłopców.

Witaj na moim serwisie! Mam nadzieje, że spodoba Ci się mój serwis! Jest on w całości poświęcony tematyce rozrywki. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone