ODPOWIEDNIE TŁUMACZENIE

Natomiast później — za każdym razem — powinniśmy pró­bować tłumaczenia odpowiedniego do wieku i do poziomu inte­ligencji dziecka: jeżeli dziecko boi się błyskawic, możemy zacząć na przykład mówić — jak gdyby przypadkiem, w żad­nym razie nie robiąc aluzji do strachu — o powstawaniu de­szczu, o tym, jakie to jest ważne dla roślin i jak bardzo rośliny lubią burze. W ciemnym pokoju możemy pokazać także, za po­mocą grzebienia, jak powstaje iskra elektryczna. Gdy natomiast dziecko boi się zwierząt, np. psa, możliwie jak najpóźniej po wydarzeniu i jak gdyby bez żadnego z nim związku powinni­śmy wielokrotnie mówić o psach.

Witaj na moim serwisie! Mam nadzieje, że spodoba Ci się mój serwis! Jest on w całości poświęcony tematyce rozrywki. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone