ODCZUCIE NIEBEZPIECZEŃSTWA

Kiedy stwierdziliśmy, że lęk jest odczuciem niebezpieczeń­stwa, me było to w żadnym przypadku jednoznaczne z teorią, którą krytykowaliśmy w związku z definicją Arnolda (1960). Nie chodzi tu o to, że osobnik ocenia daną sytuację jako niebez­pieczną i w wyniku tego zaczyna się bać. Emocja nie następuje po ocenie sytuacji, ale jest w niej zawarta, a więc pod wzlgędem „składu jest ona wynikiem wzajemnego wpływu obojętnego podniecenia i mechanicznej asocjacji, jest wynikiem wzajemne­go oddziaływania. Zbadajmy jeden z bardziej ważkich doświad­czalnych dowodów tego założenia.

Witaj na moim serwisie! Mam nadzieje, że spodoba Ci się mój serwis! Jest on w całości poświęcony tematyce rozrywki. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone