OBOK PSYCHOANALIZY

Należy jesz­cze dodać, że obok psychoanalizy również klasyczna psycholo­gia zachowań w hipotezie frustracji i agresji (o której już mówiliśmy) przyjęła podobny punkt widzenia.Z takiej interpretacji katharsis agresywnej rozwinęła się nie­słychanie szkodliwa zasada wychowawcza, która wielu badaczy bardzo trafnie — nazywa teorią drenażu. Bandura w swojej książce przytacza z książki Barucha pt. Nowe metody wycho­wawcze, która ukazała sią w roku 1949, pewien odstraszający przykład. „Kiedy zbierze się ropai i utworzy wrzód, należy go otworzyć i wypuścić ropę. Jeżeli tego nie zrobimy, zakażenie może się rozprzestrzenić i zabić człowieka. Taka sama sytuacja występuje także w przypadku uczuć.

Witaj na moim serwisie! Mam nadzieje, że spodoba Ci się mój serwis! Jest on w całości poświęcony tematyce rozrywki. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone