NIEŚWIADOME WYOBRAŻENIA

Fakt ten już sam w sobie jest wystarczający do niedoceniania własnego „ja” (ponieważ dziecko odczuwa właściwie, jakie to ono jest niedobre, jak niewdzięczne w stosunku do miłości ro­dzicielskiej), a proces ten jest pogłębiony jeszcze przez mecha­nizm obronny symbolicznego lęku separacyjnego. „W istocie są to nieświadome wyobrażenia o negatywnej reakcji rodziców na niechęć dziecka, a także o tym, że ono samo jest opuszczone i bezradne, a więc znajduje się w sytuacji, w której jego potrzeba przynależności pozostaje nie zaspokojona. Zagrożenie potrzeby przynależności jest nie tylko przeszkodą w otwartym man ifesto­waniu niechęci, ale motywuje także działanie w kierunku zaspoko­jenia potrzeby przynależności.

Witaj na moim serwisie! Mam nadzieje, że spodoba Ci się mój serwis! Jest on w całości poświęcony tematyce rozrywki. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone