NIE KAŻDA PRZESZKODA

Sytuacja, w której występują gniew i agresja, jest sytuacją frustracyjną. Wspominaliśmy już, że frustracja jest nastę­pstwem uniemożliwienia lub opóźniania celowego działania. Nie każda przeszkoda działa jednak na dziecko frustracyjnie. Fawl obserwował codzienne czynności dzieci w wieku przed­szkolnym (w domu, w pr/edszkolu, na placach zabaw) i stwier­dził, że przeróżne warunki piętrzą przed dziećmi przeciętnie 90 przeszkód dziennie (zakazy, przerwanie zajęcia w połowie, zgu­bienie zabawki itd.), lecz większość tych przeszkód nie przyspa­rza dziecku jakichś szczególnych trudności, a więc nie ma działania frustracyjnego. Frustracyjny charakter sytuacji prze­szkadzającej w działaniu określają czynniki subiektywne, wypływa­jące z doświadczeń jednostki oraz z jej cech charakterystycznych!

Witaj na moim serwisie! Mam nadzieje, że spodoba Ci się mój serwis! Jest on w całości poświęcony tematyce rozrywki. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone