NAJWAŻNIEJSZA CECHA CHARAKTERYSTYCZNA

Najważniejszą cechą charakterystyczną dla dziecka lękliwe­go jest to, że każde zadanie, w które wplątały je okoliczności, przeżywa jako sytuację zagrożenia i przewiduje porażkę działa­nia. „Przecena i niedocenianie zdolności jed­nostki prowadzi do silnej lękliwości…” — pisze Beck (1972). Wydają się to również potwierdzać badania motywacji wydaj­ności Atkinsona i McClellanda (1953), a także badania ty polo­giczne, o których będziemy jeszcze wspominać. Co jest jednak przyczyną tego, że dziecko lękliwe w każdej sytuacji niebezpie­cznej przewiduje porażkę działania?Badania psychologiczne jasno dowodzą, że za lękiem kryje się niedocenianie własnego „ja”, własnej wartości.

Witaj na moim serwisie! Mam nadzieje, że spodoba Ci się mój serwis! Jest on w całości poświęcony tematyce rozrywki. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone