KARANIE DZIECKA

Badacz ten jednak postawił bar­dzo ważne dla nas pytanie: czy rodzice są agresywni, kiedy ka­rzą swoje dzieci? Według Busa człowiek, który występując w jakiejś „uznanej roli społecznej”, sprawia komuś ból lub przy­krość, jest uwolniony z podejrzenia o agresję. Taką uznawaną rolę społeczną pełnią na przykład nauczyciele lub rodzice. Jed­nocześnie zaś — kontynuuje swój tok myślenia Bus — jeżeli rodzice lub pedagodzy działają pod płaszczykiem swych ról, a więc gdy ból, przykrość lub rozpacz, jaką wywołują w dziecku swym postępowaniem, jest dla nich źródłem pewnego wyłado­wania emocjonalnego, ich działania należy ocenić jako agresję.

Witaj na moim serwisie! Mam nadzieje, że spodoba Ci się mój serwis! Jest on w całości poświęcony tematyce rozrywki. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone