INSTYNKTOWNE EMOCJE

W tym punkcie naszego rozumowania możemy już odpowie­dzieć także na pytanie, czy emocja (zachowanie emocjonalne) jest odziedziczoną, czy też nabytą właściwością psychiczną. Długo psychologia uważała emocje za instynktowne lub łączące się w jakimś stopniu z instynktami dziedziczne zjawiska psychicz­ne. Nawet Watson, twórca koncepcji behawiorystycznej, który ostro zwalczał różnorodne teorie instynktów, opisał powstawanie emocji jako uogólnienie realizujących się w tak zwanej sytuacji podstawowej trzech dziedzicznych emocji (Watson, 1924). Ro­dzimy się razem z trzema emocjami — twierdzi Watson     z lękiem, gniewem i miłością, które u nowo narodzonych mogą się ujawnić jedynie w którejś z sytuacji podstawowych.

Witaj na moim serwisie! Mam nadzieje, że spodoba Ci się mój serwis! Jest on w całości poświęcony tematyce rozrywki. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone