DZIECKO LĘKLIWE

Literatura psychologiczna nie jest jednomyślna w definiowaniu lękliwości. Teorie nauczania rozróżniają strach od lęku najczę­ściej w następujący sposób: strach jest wywołany zawsze, jaki­miś przyczynami bezpośrednimi, lęk zaś — pośrednimi i dalekimi. Tak więc symboliczny strach separacyjny lub irracjo­nalny strach przed bólem fizycznym (kiedy dziecko boi się ła­godnego pekińczyka, bo kiedyś zostało ugryzione przez wilczura) w tym znaczeniu będzie uważany za lęk. Jednocześnie zaś, według ujęcia klinicznego, przyczynę strachu można za­wsze odnaleźć w świecie zewnętrznym, w jakimś jego obiekcie, natomiast przyczynę lęku — wewnątrz człowieka, w osobowo­ści obciążonej konfliktami (tak więc według tej teorii symboli­czny strach separacyjny będzie lękiem, ale irracjonalny strach konkretny —już nie).

Witaj na moim serwisie! Mam nadzieje, że spodoba Ci się mój serwis! Jest on w całości poświęcony tematyce rozrywki. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone