DWA ODKRYCIA RAZEM

Te dwa odkrycia ra­zem powodują, że począwszy od drugiego roku życia wybuchy gniewu bądą coraz bardziej świadome i coraz wyraźniej skiero­wane przeciwko czemuś lub komuś. Od tego momentu nie mó­wimy już o bezcelowym wybuchu emocjonalnym, lecz o gniewie. Oczywiście, intensywność gniewu, formy jego okazywania oraz przyczyny, które go wywołują, zmieniają się bardzo, ale tą spra­wą zajmiemy się później. Złość jest więc emocją o charakterze atakującym, która skła­nia dziecko do agresji. Przeanalizujmy teraz bardziej szczegóło­wo wspomniany już wcześniej problem: jakie sytuacje wywołują gniew? Dollard i jego współpracownicy w roku 1939 sformułowa­li po raz pierwszy regułę, którą od tej chwili nauka nazywa hi­potezą frustracji — agresji.

Witaj na moim serwisie! Mam nadzieje, że spodoba Ci się mój serwis! Jest on w całości poświęcony tematyce rozrywki. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone