DWA ASPEKTY REWOLUCJI

Powinniśmy jeszcze wspomnieć pobieżnie o dwóch zasadni­czych aspektach „rewolucji identyfikacji”. Pierwszym jest sytu­acja, kiedy dziecko jest wychowywane tylko przez jedno z rodziców, i to o odmiennej płci niż ono. Dorastający młody człowiek jest zmuszony do buntu przede wszystkim w interesie identyfikacj płci. Drugi przypadek to sytuacja, w której rówieś­nicy dorastającego młodzieńca mają za sobą zasadniczo różne tło niż jego właśni rodzice. Ma to miejsce w przypadku tak zwa­nej pierwszej generacji (np. gdy dziecko chłopów uczęszcza do gimnazjum miejskiego lub gdy dziecko rodziców bardzo religij­nych zostanie otoczone przez dzieci wychowujące się w duchu materialistycznym).

Witaj na moim serwisie! Mam nadzieje, że spodoba Ci się mój serwis! Jest on w całości poświęcony tematyce rozrywki. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone