BŁĘDNE PODEJŚCIE DO PROBLEMU

Ważne jest tak­że, abyśmy przyrzekli dziecku, że będziemy w drugim pokoju, ale — oczywiście — ważniejsze, byśmy tego przyrze­czenia dotrzymali. Tu także obowiązuje to, co stwierdziliśmy poprzednio —-dziecko będzie sprawdzało, czy dotrzymujemy słowa, dopóki-się o tym całkowicie nie upewni. Przy konse- kwentnym stosowaniu tej metody lęk przed ciemnością wkrótce zniknie lub zdecydowanie się zmniejszy. Błędne podejście do problemu (karanie, wyszydzanie w mo­mencie okazywania strachu) częstokroć prowadzi do pozornych sukcesów: dziecko zaczyna ukrywać strach, teraz boi się także bać, co jest klasycznym objawem lękowym. Nieuważny wycho­wawca wiele zachowań dziecka w wieku od pięciu do dziesięciu lat traktuje jako „złośliwości”, lenistwo, niegrzeczność, podczas gdy są to przejawy ukrywanego strachu przed ciemnością.

Witaj na moim serwisie! Mam nadzieje, że spodoba Ci się mój serwis! Jest on w całości poświęcony tematyce rozrywki. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone