ROZWIĄZANIE SPRZECZNOŚCI

Jednocześnie jednak badania Coopersmitha (1967) ukazują nieco odmienny obraz. Według jego danych rodzice dzieci wierzących w siebie i mających wysoki stopień wrażliwości moralnej stosowali meto­dę demokratycznego uznawania dziecka oraz otwartego, szcze­rego i pełnego miłości postępowania z nim. Niewłaściwe zacho­wanie zaś nie było karane utrtą miłości, lecz konkretnymi, pro­stymi metodami.Wydaje się, że rozwiązanie tych sprzeczności jest możliwe. Spróbujmy zgrupować wszystko, co jest całkowicie jasne i jed­noznaczne w problemie strachu przed karąfNiebezpieczeństwo kary — zależnie od jej charakteru — wywołuje lęk przed bólem fizycznym lub też przed sytuacją separacyjną i dlatego może w danej sytuacji grożącej karą skłonić dziecko do właściwego za­chowania.

Witaj na moim serwisie! Mam nadzieje, że spodoba Ci się mój serwis! Jest on w całości poświęcony tematyce rozrywki. Zapraszam do czytania!